Experiment “Ruimte in onderwijstijd”

22 juni 2020, Heerenveen

Leerlingen de Buitenkans bepalen straks zelf wanneer ze naar school gaan

Op vakantie gaan buiten de reguliere schoolvakanties? Dat is vanaf 1 januari 2021 mogelijk voor leerlingen van basisschool de Buitenkans uit Heerenveen. Een echte buitenkans kun je wel stellen. De Buitenkans is namelijk één van de twintig basisscholen die de komende vijf jaar mee mag doen aan een nieuw experiment van het Rijk: het experiment Ruimte in Onderwijstijd. Bedoeld om te onderzoeken of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs verbetert.
 
Experiment past goed bij innovatief onderwijsconcept
Dat juist de basisschool uit Heerenveen deze kans krijgt om te experimenteren met flexibele schooltijden is volgens Theo Rinsma, directeur van de Buitenkans, niet vreemd: “Wij hebben een vernieuwende kijk op onderwijs en laten ons leiden door wat kinderen willen leren vanuit hun eigen interesse.” De basisschool is daarom al vijftig weken per jaar geopend, zodat hun leerlingen het hele jaar kunnen leren als ze daar behoefte aan hebben.

Implementatie van het experiment

De aanpak van de Buitenkans en de begeleiding van de leerlingen blijft hetzelfde: 50 schoolweken met lesdagen 9:00 tot 14:30 uur. Daar zit een lekkere én gezonde lunch bij. Nieuw is het zelf indelen van de 975 uur verplichte lestijd. Voorheen telden de uren tijdens reguliere schoolvakanties niet als onderwijstijd, dat is nu anders. Begeleiders, ouders en ook de leerlingen kunnen het aantal uur eenvoudig terugvinden in Spectrovita: het leerlingvolgsysteem van de school. De basisschool is alleen gesloten op nationale feestdagen, studiedagen en tijdens de kerstvakantie.

Leerlingen lopen geen leerachterstand op

Bij het unieke onderwijsconcept van de Buitenkans leren kinderen door te onderzoeken. Iedere tien weken start een nieuw onderzoek met bijpassende workshops. Na de vakantie kan de leerling het lopende onderzoek, met daarbij behorende leerdoelen weer oppakken. Theo Rinsma: “Het welbevinden van de kinderen staat nog steeds voorop. Wanneer ouders een vakantieplanning maken die een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind, gaan we in gesprek.”

Overtuigd van een succesvol experiment

Tijdens het experiment kunnen leerlingen vakantie nemen wanneer zij daar behoefte aan hebben. De school is daarom overtuigd dat dit experiment een positieve invloed heeft op het leervermogen en dat het de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Theo Rinsma: “De vakanties zijn verspreid, waardoor er minder kinderen tegelijk aanwezig zijn. Er is meer rust en leerlingen kunnen beter gebruikmaken van het gebouw en de materialen. Bovendien krijgen leerlingen betere begeleiding doordat de begeleider maximaal vijf weken niet beschikbaar is.”

Het experiment Ruimte in Onderwijs

Van 2011 tot 2018 experimenteerde het Rijk al met flexibele onderwijstijden voor het basisonderwijs. Naar aanleiding hiervan zijn nieuwe voorwaarden opgesteld, om goed onderwijs te kunnen blijven garanderen. Het uitgangspunt is dat scholen mogen afwijken van de normale vakanties en de schoolweek van vijf dagen. Daarnaast mogen professionals, zonder bevoegdheid om voor de klas te staan, maximaal honderd uur per jaar lesgeven. Zoals een vakspecialist in muziek of programmeren.

Meer informatie over het experiment van het Rijk is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/flexibele-schooltijden-basisonderwijs

Ondernemend Friesland nieuws: https://www.of.nl/leerlingen-de-buitenkans-bepalen-straks-zelf-wanneer-ze-naar-school-gaan.htm

Omroep Friesland: https://www.omropfryslan.nl/nijs/965617-feanster-skoalle-docht-mei-oan-lanlike-proef-fleksibele-fakansje

Heerenveense Courant: https://heerenveensecourant.nl/artikel/1110525/de-buitenkans-onderdeel-van-experiment-rijk-met-flexibele-onderwijstijd.html