ontdekkend vliegen 2011

Een dag op school bij groep 2011

Samen met het kind wordt in het 10 wekelijks kind-ouder-begeleider gesprek besproken wat het kind wil leren. Naast het verkennen van veel wereldse onderwerpen, begint voor veel kinderen hier het ontdekken van het lezen, het werken met cijfers als notatie en het rekenen tot 20 (voor sommigen zelfs tot 100!). Vaak in de vorm van spelletjes en met beweging. Hoe leuk is het om te leren meten door middel van een wedstrijdje zelf gevouwen vliegtuigjes gooien? Wat gebruik je om er achter te komen wie het verst heeft gegooid?

Vragen, vragen en nog eens vragen

Leren bij De Buitenkans is veel vragen stellen. Je verwonderen over wat je ziet, hoort, proeft, ruikt of voelt. De combinatie van wat je al weet en het stellen van vragen brengt je onderzoekenderwijs bij het antwoord. Samen met de groep, individueel met je begeleider, samen met een ander kind of lekker in je eentje.

hut bouwen 4*
letters flitsen 2011

letters, woorden, lezen

Klanken omzetten naar tekens is best een ingewikkeld proces en voor het ene kind gemakkelijker dan voor de ander. In deze groep wordt eerder verworven letterkennis langzamer uitgebreid naar woorden vormen en uiteindelijke lezen. Ook op dit gebied zijn grote verschillen in vaardigheid zichtbaar. Op basis van die persoonlijke behoefte wordt de leesvaardigheid eigen gemaakt

thematisch leren

Iedere week ontdekken we 's middags de wereld aan de hand van thema's. Gedurende tien weken komen er een grote diversiteit aan wereldse onderwerpen voorbij. Gevuld met taal, rekenen, proefjes, creativiteit, muziek… En altijd vanuit de vragen, interesses, kwaliteiten en kunnen van het kind.

natekenen 2011