Kinderen letterlijk de ruimte geven

juni 3, 2020

Kinderen hebben veel vragen waar ze antwoorden op zoeken. Ze zijn continu aan het leren, ontdekken en ontwikkelen. Binnen de Buitenkans laten we ons leiden door wat de kinderen willen leren vanuit hun interesses en betrokkenheid. We vinden het belangrijk om de kinderen de ruimte te geven om te leren leren, we stimuleren de onderzoekende houding van de kinderen. Dit doen we door de kinderen letterlijk de ruimte te geven om op onderzoek te gaan. Kinderen mogen met al hun zintuigen antwoord zoeken op hun vragen. Bij baby’s gaat dit over ervaren van de omgeving, het onderzoeken van materialen door te voelen en te proeven. Wanneer kinderen ouder worden koppelen ze aan de eerder verworven ervaringen nieuwe kennis. Een peuter die als baby al eens ijs heeft onderzocht, zal dit op een andere manier onderzoeken, die brengt al verdieping aan in zijn onderzoek door eerder opgedane ervaringen.

De materialen en activiteiten die we aanbieden, stimuleren onderzoek. We gebruiken zoveel mogelijk natuurlijke materialen en materialen die door de kinderen vervormd kunnen worden tot iets nieuws. Denk aan kosteloos materiaal of papier, klei, hout, ijs, licht en schaduw. Door deze materialen bijvoorbeeld bewust soort bij soort en op kleur aan te bieden, kunnen kinderen zelf ook bewuste keuzes maken in het gebruik en de toepassing van materialen.