Auteur: Theo Rinsma

juni 26, 2020

Heerenveen, 26 juni 2020 – Basisschool De Buitenkans in Heerenveen en scholengroep CBO Meilân gaan samenwerken. Beide besturen hebben hiertoe een overeenkomst gesloten. Samenwerking met CBO Meilân biedt voor De Buitenkans als zelfstandige school meer zekerheid en ruimte om in de naaste toekomst te voldoen aan de stichtingsnorm. In Heerenveen is die norm 200 kinderen,…

juni 15, 2020

Iedere dag gaan we met de kinderen op onderzoek. Om dit onderzoek te kunnen volgen, maken we foto’s en aantekeningen van wat de kinderen doen, zeggen en laten zien. Dit noemen we onderzoeksdocumentatie. Deze vorm van documentatie helpt ons ons om de (groep) kinderen te kunnen volgen binnen een onderzoeksproject. Onderzoekdocumentatie is een bundeling van…

juni 3, 2020

Kinderen hebben veel vragen waar ze antwoorden op zoeken. Ze zijn continu aan het leren, ontdekken en ontwikkelen. Binnen de Buitenkans laten we ons leiden door wat de kinderen willen leren vanuit hun interesses en betrokkenheid. We vinden het belangrijk om de kinderen de ruimte te geven om te leren leren, we stimuleren de onderzoekende…

mei 15, 2020

We kijken dagelijks naar welbevinden en betrokkenheid. Oberveren van welbevinden en betrokkenheid is ontwikkeld door onderwijskundige Ferre Laevers. Ons helpt dit kijken hoe het met de kinderen gaat. Voelen ze zich fijn? Zijn ze betrokken bij zichzelf, andere kinderen, volwassenen, ruimte, materialen? Kijken naar welbevinden en betrokkenheid geeft ons een beeld van de ontwikkeling, interesses,…

mei 1, 2020

Binnen de Buitenkans gaan we ervan uit dat kinderen leren van elkaar, de omgeving en de volwassene als begeleider. Vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia zijn dit de drie pedagogen. Deze blog gaan we opnieuw in op de volwassene als begeleider. Wij volwassenen zijn vaak snel geneigd om het spel van de kinderen te verstoren…

maart 29, 2020

Binnen de Buitenkans gaan we ervan uit dat kinderen leren van elkaar, de omgeving en de volwassene als begeleider. Vanuit de Reggio Emilia pedagogiek zijn dit de drie pedagogen. Deze blog gaan we weer in op de volwassene als begeleider. Bij de Buitenkans begeleiden we kinderen in het “samen” leven in een samenleving. De volwassene…

maart 6, 2020

Binnen de Buitenkans gaan we ervan uit dat kinderen leren van elkaar, de omgeving en de volwassene als begeleider. Vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia zijn dit de drie pedagogen. Deze blog gaan we in op de volwassene als begeleider.   De Reggio Emilia benadering is een ‘pedagogiek van het luisteren’, in plaats van een…

februari 26, 2020

Kinderen leren van elkaar. Kinderen bouwen gezamenlijk, in interactie met elkaar aan kennis, interpretaties, theorieën van de werkelijkheid. Door uitwisselingen met elkaar ontstaan er nieuwe ideeën en betekenissen en krijgen de 100 talen vorm. Kinderen leren van elkaar en nemen elkaars ideeën meningsverschillen en imitaties over (Mallaguzi). De volwassenen als begeleider  Kinderen bezitten alle vaardigheden…

februari 11, 2020

Onze wereld is niet hetzelfde als de wereld van onze ouders. Daarom konden ze ons niet laten zien wat we precies nodig hadden. We leerden door ideeën te zien, maar ook door te zien dat ideeën niet de waarheid waren.  Wat laten we onze kinderen zien? Welke ideeën maken zichtbaar wat ze nodig hebben? Hoe…

februari 5, 2020

Kinderen leren door het onderzoeken van hun omgeving en hierin te experimenteren. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf risico’s leren inschatten. Daarom wordt de kinderen geleerd met kleine risico’s om te gaan. Kinderen mogen materialen en hun omgeving onderzoeken. Wel gaat dit binnen kaders vanuit veiligheid. We stellen onszelf de vraag, ‘wat is het…