Feiten & Cijfers

Openheid staat centraal bij Basisschool De Buitenkans, hieronder diverse feiten en cijfers.

Jaarverslag, governance, inspectie

Stichting De Buitenkans, jaarverslag 2022 (klik hier)
Stichting De Buitenkans, jaarverslag 2021 (klik hier).
Stichting De Buitenkans, jaarverslag 2020 (klik hier).
Stichting De Buitenkans, jaarverslag 2019 (klik hier).
Stichting De Buitenkans, jaarverslag 2018 (klik hier).
Stichting De Buitenkans, jaarverslag 2017 (klik hier).
Stichting De Buitenkans, jaarverslag 2016 (klik hier).

Governance

Stichting De Buitenkans, notitie governance (klik hier).

Onderwijsinspectie

Rapport kwaliteitsonderzoek 2023 (klik hier)
Rapport vierjaarlijks onderzoek 2019 (klik hier).

Kengetallen leerlingen en leerkrachten

Leerlingen (start schooljaar):
2023/2024: 181
2022/2023: 164
2021/2022: 155
2020/2021: 136
2019/2020: 105
2018/2019:   80
2017/2018:   49
2016/2017:   64

Leerkrachten (in schooljaar):
2023/2024: 12 (+3 inval) leerkrachten, 10 mentoren
2022/2023: 11 (+3 inval) leerkrachten,  9 mentoren
2021/2022: 11 (+3 inval) leerkrachten,  8 mentoren
2020/2021: 11 (+3 inval) leerkrachten,  7 mentoren
2019/2020: 10 (+2 inval) leerkrachten,  6 mentoren
2018/2019:   9 (+2 inval) leerkrachten,  5 mentoren
2017/2018:   7 (+2 inval) leerkrachten,  4 mentoren
2016/2017:   5 (+2 inval) leerkrachten,  3 mentoren

Monitoring sociale veiligheid onder leerlingen

De wet Veiligheid op school verplicht scholen in het primair onderwijs om te zorgen voor de sociale veiligheid van alle leerlingen. Binnen Basisschool De Buitenkans  vindt jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van de leerlingen plaats.

Voor schooljaar 2016/2017 zijn de resultaten voor de 3 kinderen in groep 6, 7, 8 als volgt:

Algeheel rapportcijfer voor Basisschool De Buitenkans: 8,7

Beoordeling 'lessen, leren en sfeer':

  • Lessen op school: “wel leuk” tot “heel erg leuk”
  • Sfeer op school: “goed” tot “zeer goed”
  • Sfeer in je groep: “goed” tot “zeer goed”
  • Leren op school: “goed” tot “zeer goed”

Beoordeling 'Veiligheid op school':

  • Gepest door andere leerlingen: “nooit” tot “soms”
  • Online gepest door andere leerlingen: “nooit”
  • Leerlingen doen mij expres pijn: “nooit” tot “soms”
  • Ik ben bang voor andere leerlingen: “nooit” tot “soms”
  • Begeleider helpt bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen: “altijd”

Tevredenheidsonderzoek ouders

Enquête uitgevoerd december 2018

Nadat de school in 2017 in de ouder enqête was beoordeeld met een 8,5 als gemiddeld cijfer (schaal 1 t/m 10), is eind 2018 weer een hoge score behaald.

De Buitenkans is sinds de vorige enquête zichtbaar gegroeid. Het aantal ingevulde enquêtes is gestegen naar 42 welk een aantal van 64 kinderen vertegenwoordigt. Dit is een deelname van 79% ten opzichte van 51% in 2017.

Op de punten die in 2017 nog Onvoldoende scoorden (hygiëne, communicatie en de onderzoekscirkel) wordt nu wel een Voldoende gescoord. Op de 18 gemeten onderdelen scoren we - op twee onderdelen gemiddeld Voldoende (hygiëne en netheid, zicht op leerdoelen en voortgang), - op vijftien onderdelen Goed en - op één onderdeel gemiddeld Zeer Goed (sfeer). Over het geheel genomen scoren we Goed.

Ondanks de Goed- score willen we ons blijven verbeteren en zijn we met z’n allen (kinderen, team en ouders) nog elke dag aan het groeien. Een school in ontwikkeling heeft te maken met vele wijzigingen (o.a. van 49 kinderen in 2017 naar een groei van 81 kinderen eind 2018, extra lokalen, extra teamleden) en ondanks dat is het gelukt om de sfeer zeer goed te houden en de rust op vele onderdelen te bewaken en zelfs te verbeteren. Daar zijn we trots op!

Naast de cijfers/percentages zijn er op individuele basis complimenten gegeven en zijn er verbeterpunten genoemd. Onze dank daarvoor en we gaan daar zeker mee aan de slag!

Tot slot nog onze Net Promoter Score (hiermee kan je klanttevredenheid, klantloyaliteit meten) die vanuit de enquête-resultaten is opgesteld: