Medezeggenschapraad & Oudercommisssie (MR & OC)

Medezeggenschapsraad (MR)

Het team:

De verslagen:

Contact met de MR kan door een email te sturen naar: MR@debuitenkans.FRL.

Oudercommissie (OC)

Het team:

De verslagen:

Contact met de OC kan door een email te sturen naar: OC@debuitenkans.FRL.