_DSC0319-4

Praktische zaken

Openingstijden
De Buitenkans is op werkdagen geopend met uitzondering van twee weken Kerstvakantie, de algemeen erkende feestdagen en vier keer per jaar een vooraf bepaalde sluitingsdag, bijvoorbeeld in verband met een studiedag.

Vrije dag of vakantie
Vrije dagen en vakanties kunnen ouders zelf inplannen. Zij geven een vrije dag minimaal 2 weken en een vakantie 6 weken van tevoren door. Hoe het precies werkt met verlofdagen is terug te vinden in de handleiding. Alle handleidingen, formulieren en documenten, vind je hier.

Ophaalbevoegdheid
Als je kind door iemand anders wordt opgehaald, dient dit vooraf doorgegeven te zijn aan de begeleiding. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend persoon meegegeven.

Team De Buitenkans
Bij De Buitenkans heeft iedere groep zoveel mogelijk vaste begeleiding. Medewerkers zijn in dienst bij zowel de school [Stichting De Buitenkans] als bij de bso [IKC De Buitenkans]. Voor de kinderen biedt dit een patroon van vertrouwde gezichten.
De aanwezige begeleider is het aanspreekpunt voor ouders en administratie. Bijzonderheden met betrekking tot je kind mogen bij de begeleiders gemeld worden. Ieder kind heeft een eigen mentor. Naast de twee vaste begeleiders per basisgroep zijn doorgaans twee workshopleiders aanwezig. De Buitenkans heeft een eigen kunstenaar en pedagoog in dienst. Ook deze kunnen aanwezig zijn. We bieden aan verschillende MBO- en HBO pedagogiek-stagiaires een stageplaats. Deze zullen zich voorstellen bij de start van hun stage.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van het reilen en zeilen De Buitenkans. De bso zal ook regelmatig een verslag bijdragen en enkele malen per jaar een eigen nieuwsbrief uit. Wij vinden het 't leukst om dit samen met de kinderen te doen.

Publicatie van beeldmateriaal 

De Buitenkans komt regelmatig in het nieuws om anderen te inspireren en te informeren. Wij respecteren het wanneer ouders niet willen dat hun kind niet in de publicaties opgenomen wordt. Hiervoor houden wij een lijst bij en bij het publiceren van beeldmateriaal wordt het beeld hierop gescreend.

Oudercommissie

De Wet Medezeggenschapsraad stelt een oudercommissie verplicht in iedere kinderopvang. De commissie heeft adviesrecht op diverse punten. Wij vinden ouderparticipatie zeer belangrijk en waardevol.

_DSC0589