Basisschool de Buitenkans zoekt: Leerkracht (m/v) 0,8 FTE

 

Ben jij de expert die de visie van De Buitenkans (geïnspireerd op de pedagogiek uit Reggio Emilia en natuurlijk leren) leeft en het team komt versterken? Kan jij in een intensieve samenwerking met je collega’s, kinderen en ouders bouwen aan de school?

 

Ben jij de bevlogen, betrokken, nieuwsgierige en ervaren leerkracht die in mogelijkheden denkt en een essentiële bijdrage gaat leveren aan vernieuwend onderwijs binnen een school die 50 weken per jaar geopend is?

 

Zie en erken jij het competente kind binnen een groep? Kijk en luister jij naar zijn behoefte, interesses en eigen leerontwikkeling? Zie je in alledaagse bijzonderheden een activiteit, wil je samen met de kinderen op onderzoek en heb je de juiste bagage om de kinderen hierin te begeleiden?

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

Als leerkracht begeleid je grote en kleine heterogene en homogene groepen. De leerkracht is verantwoordelijk voor een groep kinderen, hierbij gaat het om het:

  • behalen van de door de kinderen gekozen leerdoelen,
  • begeleiden van onderzoek- en leervragen,
  • organiseren en begeleiden van groep-overstijgende workshops,
  • inrichten en onderhouden van een inspirerende leeromgeving,
  • aanbieden van passend leermateriaal vanuit de onderzoeksvragen, interessegebieden en voorkeuren van de leerlingen,
  • zicht houden op het welbevinden, betrokkenheid en de competenties van de leerlingen.
  • bijhouden van het leerlingvolgsysteem en het portfolio van de leerlingen,
  • ontwikkelen en effectief inzetten van je eigen talenten

Persoonskenmerken, competenties:
Je bent een 100% teamspeler die denkt in mogelijkheden en hebt kennis en ervaring in vernieuwingsonderwijs. Flexibel zijn en kunnen werken in een dynamische omgeving is vereist. Je kunt in deze omgeving werken zonder daarbij jezelf te verliezen, onze dynamiek zet je in je kracht. Maatschappelijk verantwoord, duurzaam en biologisch zijn je op het lijf geschreven.
Je kent jezelf en brengt een extra competentie mee die van waarde is voor de school. Je bezit goed ontwikkelde pedagogische kwaliteiten en je wilt het goede doen, juist vanuit de ogen van het kind. Je staat zo stevig in je schoenen dat je zonder een lesmethode kunt werken.

Je werkt vier dagen per week met een groep kinderen in onderwijstijd en waar nodig buitenschoolse opvang. Werkdagen worden in overleg bepaald. Je krijgt een tijdelijk dienstverband aangeboden, we hebben de uitgesproken intentie om deze op termijn om te zetten naar vast. Je aanbieding voor het leerkracht gedeelte is op basis van het overlegmodel en zal een afwijking van de cao normjaartijd betreffen.

Dienstverband:

Je werkt vier dagen per week met een groep kinderen in onderwijstijd en waar nodig buitenschoolse opvang. Werkdagen worden in overleg bepaald. Je krijgt een tijdelijk dienstverband aangeboden, we hebben de uitgesproken intentie om deze op termijn om te zetten naar vast. Je aanbieding voor het leerkracht gedeelte is op basis van het overlegmodel en zal een afwijking van de cao normjaartijd betreffen.

Arbeidsvoorwaarden:

Je zult worden betaald volgens CAO basisonderwijs L10.

De BSO-uren worden betaald volgens CAO kinderopvang pedagogisch medewerker schaal 6.

Vereiste opleiding:

Je hebt een in Nederland geldige onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs.

Werkervaring:

Je hebt meerdere jaren werkervaring in het primair onderwijs (minimaal 3 jaar voor meer dan 0,6 FTE) ook in vernieuwingsonderwijs.

Procedure:

Je kunt reageren door je CV met motivatie te sturen naar: droombaan@debuitenkans.frl.

In mei 2019 zal de eerste gespreksronde plaats vinden.

Meedraaien is onderdeel van de selectie procedure, dit zal zijn in de maand mei zijn.