tuinieren ouders

Ouderbetrokkenheid

We vinden het fijn als ouders ook praktisch betrokken zijn bij de school en het onderwijs van hun kind. Deze actieve betrokkenheid kan op de volgende manieren:

- begeleiden bij excursies/ schoolreis

- ondersteunen bij het onderhouden van de website

- helpen bij sportdag en feestdagen

- samen met een begeleider verzorgen van een workshops

- helpen op de schoonmaak-, klus-, werkgroep-zaterdagen

- meedenken/meewerken aan het bouwen v.d. school op brainstorm avonden

En in de volgende werkgroepen (met vermelding van de contactpersoon van het team):

- werkgroep dierverzorging (Doeke)

- werkgroep moestuin (Femke R)

- werkgroep schoolplein (Theo)

- werkgroep voeding (Judith Wobma)

- werkgroep sport (Sietske)

- werkgroep verkeer (Theo)

- werkgroep natuur & techniek (Edwin)

- werkgroep marketing & communicatie (Theo)

- werkgroep inrichting (Femke R)

- werkgroep (ver)bouwen  (Theo)

- werkgroep lezen (Sietske)

- werkgroep subsidies & sponsoring (Theo)

- werkgroep website onderhouden (Linda)