Aannamebeleid

Op dit moment is er ruimte voor instroom op de peutergroep (voor 2 en 3 jarigen) op bepaalde dagen in de week, en in de leeftijdsgroepen voor kinderen van de basisschool geboren in 2014,  2018 en jongere kinderen.

Om te bepalen of een kind de juiste ondersteuning kan ontvangen, wordt er bij de aanname bekeken wat het kind nodig heeft. Dan wordt gekeken of de Buitenkans de ondersteuning kan bieden die nodig is. De Buitenkans is een school voor algemeen bijzonder neutraal primair onderwijs. De begeleiders per leeftijdsgroep bestaan uit een leerkracht en een mentor (pedagogisch medewerker/onderwijsassistent). We gaan er van uit dat ieder kind competent is, we kijken bij aanmelding altijd naar de individuele situatie.

Bij alle nieuwe aanmeldingen vindt eerst een gesprek met de ouders/verzorgers van het kind en de directeur van de Buitenkans (of vervanger) plaats. Dit gesprek is een eerste screening of de ouders het onderwijsconcept van de Buitenkans begrijpen en volledig ondersteunen en of we het kind onderwijs en de benodigde ondersteuning kunnen bieden binnen de Buitenkans. We bespreken de situatie van het kind: de aanspreekbaarheid, zelfredzaamheid, ontwikkelingspotentie van het kind en het functioneren binnen een groep. Ook wordt gekeken naar mogelijke extra ondersteuningsbehoeften.

Instroom van 4-jarigen wordt bij voorkeur gedaan via warme overdracht vanuit de ‘Heerenveense overdracht procedure’. De doorstroom vanaf Villa de Buitenkans gebeurt in ieder geval met warme overdracht.

Instroom van oudere kinderen (zijinstroom van een andere school) wordt door het kind vijf dagen meegedraaid in de groep. Tijdens het aanmeldproces wordt altijd contact gezocht met de vorige school. Wanneer een kind is toegelaten tot de Buitenkans, dan wordt het leerlingdossier van de vorige school opgevraagd.