Klik hier voor het aanmeldformulier voor basisschool de Buitenkans

 

Klik hier voor het aanmeldformulier voor de BSO in de school

 

Klik hier voor het aanmeldformulier voor de peutergroep in de school

 

Peutergroep

De peutergroep in de school kent een peutergroep voor 2 en 3 jarigen waarvoor zowel ouders met recht op gemeentelijke toeslag evenals  ouders met recht op kinderopvangtoeslag.
Voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag is het mogelijk om voor het 52-weken contract te kiezen voor halve dagen. Een halve dag is vanaf 7:30 uur tot uiterlijk 13:00 uur (5,5 uur) met inloop vanaf 7:30 uur tot uiterlijk 9:00 uur. Voor meer informatie over de tarieven klik je hier.

Aannamebeleid

Op dit moment is er ruimte voor instroom op de peutergroep (voor 2 en 3 jarigen) op bepaalde dagen van de week, en in de leeftijdsgroepen voor kinderen van de basisschool die 4 jaar worden.

Om te bepalen of een kind de juiste ondersteuning kan ontvangen, wordt er bij de aanname bekeken wat het kind nodig heeft. Dan wordt gekeken of de Buitenkans de ondersteuning kan bieden die nodig is. De Buitenkans is een school voor algemeen bijzonder neutraal primair onderwijs. De begeleiders per leeftijdsgroep bestaan uit een leerkracht en een mentor (pedagogisch medewerker/onderwijsassistent). We gaan er van uit dat ieder kind competent is, we kijken bij aanmelding altijd naar de individuele situatie.

Bij alle nieuwe aanmeldingen voor de basisschool vindt eerst een gesprek met de ouders/verzorgers van het kind en de directeur van de Buitenkans (of vervanger) plaats. Dit gesprek is een eerste screening of de ouders het onderwijsconcept van de Buitenkans begrijpen en volledig ondersteunen en of we het kind onderwijs en de benodigde ondersteuning kunnen bieden binnen de Buitenkans. We bespreken de situatie van het kind: de aanspreekbaarheid, zelfredzaamheid, ontwikkelingspotentie van het kind en het functioneren binnen een groep. Ook wordt gekeken naar mogelijke extra ondersteuningsbehoeften.

Instroom van 4-jarigen wordt bij voorkeur gedaan via warme overdracht vanuit de ‘Heerenveense overdracht procedure’. De doorstroom vanaf Villa de Buitenkans gebeurt in ieder geval met warme overdracht.

Instroom van oudere kinderen (zijinstroom van een andere school) wordt door het kind vijf dagen meegedraaid in de groep. Tijdens het aanmeldproces wordt altijd contact gezocht met de huidige school. Wanneer een kind is toegelaten tot de Buitenkans, dan wordt het leerlingdossier van de vorige school opgevraagd.