Vragen?

 • Vraag: Moet de Buitenkans ook voldoen aan de kerndoelen basisonderwijs?
  Antwoord: Net als elke andere basisschool in Nederland zijn de kerndoelen basisonderwijs (inclusief Fries) van toepassing.

 

 • Vraag: Is dit een privé school?
  Antwoord: De Buitenkans is een door de Nederlandse overheid bekostigde school en voldoet daarmee aan de eisen die door de overheid aan een bekostigde school wordt gesteld.

 

 • Vraag: Zijn er extra kosten bij deze school?
  Antwoord: Er zijn geen extra kosten. Wel is er een vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage van €150 vanwege het karakter van de school (hiervoor kan eventueel een tegemoetkoming worden gevraagd). Daarnaast is er een maandelijkse kostendekkende bijdrage voor fruit, begeleide lunch en drinken van €50 (biologisch, vegetarisch, suikervrij, gezond)

 

 • Vraag: Worden er getoetst?
  Antwoord: Er wordt door middel van observatie getoetst hoe de kinderen er voor staan. Alleen de verplichte toetsen vanuit de wet op het primair onderwijs zullen op een bij het kind passende manier worden afgenomen (eindtoets in groep 8 en de jaarlijkse tussentijdse toetsen in groep 3 tot en met 7 ).

 

 • Vraag: Als er geen methode wordt gevolgd en er worden nauwelijks toetsen afgenomen, hoe weet ik dan wat ze geleerd hebben?
  Antwoord: Leerlingen worden gevolgd in het leerlingvolgsysteem. Hierin worden de behaalde leerdoelen afgevinkt en er worden verslagen vastgelegd. Subdoelen worden in de groepsmap bijgehouden totdat het kerndoel compleet is gehaald en kan worden afgevinkt. Daarnaast worden portfolio's gebruikt.