proefjes

Medezeggenschap

De vergadering van de medezeggenschapsraad vindt eens per twee maanden plaats. De MR wordt gekozen vanuit de oudervergadering en functioneert als onderdeel van de oudervergadering volgens de wettelijke richtlijnen.