proefjes

Medezeggenschap

De vergadering van de medezeggenschapsraad vindt eens per zes weken plaats en bestaat uit een gelijkwaardige team- en oudergeleding.

Twee keer per jaar komt de MR samen als IKC-raad, samen met de Oudercommissie (OC).

De MR is te bereiken via mr@debuitenkans.frl

Via dit mailadres is ook het jaarverslag, de agenda en notulen van de MR op te vragen.

Basisschool De Buitenkans