Een dag op school bij groep 2012

De kinderen in Groep 2012 zijn allemaal van geboortejaar 2012. De groep kan uit maximaal 25 kinderen bestaan. Momenteel zijn er 14 kinderen. Iedere groep wordt begeleid door 1 begeleider (vakleerkracht) en 1 mentor (pedagoog). De mentor blijft 8 jaar lang bij dezelfde groep kinderen.

Kinderen hebben dus de gehele schoolperiode dezelfde klasgenootjes en mentor en elk jaar een andere leerkracht en klaslokaal.

_DSC0349-2
knutselen 2012

Dagindeling

Basisschooldag:
09:00 dagopening
10:00 - 11.30 onderzoekstijd
11:30 lunch
12:30 workshop ronde 1
14:00 - 14:30 afsluiten van de schooldag

Verlengde schooldag (totaalpakket=basispakket +)
07:30 open met ontbijt voor vroege vogels
15:00 workshop ronde 2 / vrij onderzoek
18:30 gesloten

Vrije leerlijn

Elk kind is uniek en volgt voor zijn ontwikkeling een eigen weg en tempo om te leren. De ontwikkeling vind op eigen niveau plaats. Daarom is blijven zitten niet nodig.

Ieder kind werkt aan zijn persoonlijke doelen, welke zijn afgesproken in het 10 wekelijks kind-leerkracht-ouder gesprek.

kreatief robot 2012*
knutselen 2012-2

Volg de ontwikkeling

Er zal alleen een eindtoets in groep 8 worden afgenomen. Verder zal op basis van observatie ieder kind zorgvuldig worden gevolgd.

Registratie van de ontwikkeling vindt plaats in een persoonlijk portfolio en in het leerlingvolgsysteem. Dit laatste wordt gebruikt om de leerkrachten bij te staan in het opmerken van obstakels of moeizame vooruitgang. We streven naar een vroegtijdige signalering door de begeleiders.