Een dag op school bij een schoolgroep

De kinderen in een groep zijn allemaal van hetzelfde geboortejaar. De groep kan uit maximaal 25 kinderen bestaan. Iedere groep wordt begeleid door twee begeleider, een mentor (pedagoog) en een vakleerkracht (docent). De mentor blijft 8 jaar lang bij dezelfde groep mentorkinderen.

Kinderen hebben dus de gehele schoolperiode dezelfde klasgenootjes en mentor en elk jaar een andere leraar en lokaal.

_DSC0349-2
knutselen 2012

Dagindeling

Basisschooldag:
09:00 dagopening
10:00 - 11.30 onderzoekstijd
11:30 lunch
12:30 workshop ronde 1
14:00 - 14:30 afsluiten van de schooldag

Verlengde schooldag (totaalpakket=basispakket +)
07:30 open met ontbijt voor vroege vogels
15:00 workshop ronde 2 / vrij onderzoek
18:30 gesloten

Vrije leerlijn

Elk kind is uniek en volgt voor zijn ontwikkeling een eigen weg en tempo om te leren. De ontwikkeling vind op eigen niveau plaats. Daarom is blijven zitten niet nodig.

Ieder kind werkt aan zijn persoonlijke doelen, welke zijn afgesproken in het 10 wekelijks kind-leerkracht-ouder gesprek.

kreatief robot 2012*
knutselen 2012-2

Volg de ontwikkeling

Door observaties van alle begeleiders volgen we elk kind. In het bijzonder volgt de mentor de sociaal emotionele ontwikkeling en de leraar de cognitieve ontwikkeling, beide vullen elkaar aan.

Registratie van de ontwikkeling vindt plaats in een persoonlijk portfolio en in het kindvolgsysteem. Dit laatste wordt gebruikt om de leerkrachten bij te staan in het opmerken van obstakels of moeizame vooruitgang. We streven naar een vroegtijdige signalering door de begeleiders.

In de periode na de kleuterjaren worden één keer per jaar de wettelijk verplichte toetsen afgenomen (lezen en rekenen) en zal in het jaar voorafgaand aan uitstroom naar het voortgezet onderwijs de eindtoets worden afgenomen.