Eppie

Eppie Plat

Leerkracht groep2016 (ma, wo, do, vr)

marjolein

Marjolein Jubbega - Overbeek

Leerkracht groep 2015 (di, wo en vr om en om)

esther

Esther Tjeerdema-Brouwer

Leerkracht groep 2015 (ma, do en vr om en om)

Helga

Helga van der Werf

Leerkracht groep 2014 (ma, wo, do, vr)

sietske

Sietske Booisma-Wijnstra

Leerkracht groep 2010+ (ma, wo, do, vr)

wiepkje

Wiepkje Kooistra

Leerkracht groep2012 (di, wo, do, vr)

betsy

Betsy Martens

Leerkracht groep2011 (ma, di, wo, vr)

albert

Albert Schoonbeek

Leerkracht 2012 (ma), 2010+(di), 2011(do), ws techniek (wo)

Anita

Anita Veldstra

Leerkracht 2016(ma), 2013/14(di), 2014(wo)

Carina

Carina Dijkstra

Leerkracht 2013/14 (ma, di, do, vr)

mirjam

Mirjam Monderman

Mentor jongste groep (ma, di)

ge-an

Gé-An Scheper

Mentor 2015 kinderen (ma, wo, do, vr)

Sandra2

Sandra Lucas

Mentor van de kinderen in groep2014 (ma, di, do, vr)

Martienke

Martienke Dortmond

Mentor van kinderen in groep2013/2014 (ma, di, wo, vr)

irene

Irene de Jong

Mentor van de kinderen in groep2011 en groep2012 (ma, di, wo, do)

Charmaine

Charmaine Heyliger

Mentor van kinderen in groep2010+ (di, wo, do, vr)

anouk

Anouk

Mentor van de kinderen van groep2016

Judith

Judith Wobma

Voeding, schoonmaak en groepshulp (ma, di, wo, do)

Karin

Karin Joustra

Administratie (ma, wo, vr & di+do ochtend)

theo

Theo Rinsma

Directeur / Bestuurder (ma - vr)

de Buitenkans

Rutger Klein Nagelvoort

Toezichthoudend bestuurder

de Buitenkans

Vacature

Voorzitter toezichthoudend bestuur

diederikjongema

Diederik Jongema

Toezichthoudend bestuurder

femke

Femke Rinsma - Dijkstra

Directeur Villa & BSO

de Buitenkans

Annelies Stolp

P&O

yvonnef

Yvonne

Pedagoog, coördinator BSO

bente

Bente

Schoonmaak, voeding

andre

Andre

Inval