Maand: februari 2020

februari 26, 2020

Kinderen leren van elkaar. Kinderen bouwen gezamenlijk, in interactie met elkaar aan kennis, interpretaties, theorieën van de werkelijkheid. Door uitwisselingen met elkaar ontstaan er nieuwe ideeën en betekenissen en krijgen de 100 talen vorm. Kinderen leren van elkaar en nemen elkaars ideeën meningsverschillen en imitaties over (Mallaguzi). De volwassenen als begeleider  Kinderen bezitten alle vaardigheden…

februari 11, 2020

Onze wereld is niet hetzelfde als de wereld van onze ouders. Daarom konden ze ons niet laten zien wat we precies nodig hadden. We leerden door ideeën te zien, maar ook door te zien dat ideeën niet de waarheid waren.  Wat laten we onze kinderen zien? Welke ideeën maken zichtbaar wat ze nodig hebben? Hoe…

februari 5, 2020

Kinderen leren door het onderzoeken van hun omgeving en hierin te experimenteren. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf risico’s leren inschatten. Daarom wordt de kinderen geleerd met kleine risico’s om te gaan. Kinderen mogen materialen en hun omgeving onderzoeken. Wel gaat dit binnen kaders vanuit veiligheid. We stellen onszelf de vraag, ‘wat is het…