De drie pedagogen – kinderen leren van hun omgeving 1

september 1, 2020

Binnen de Buitenkans gaan we ervan uit dat kinderen leren van elkaar, de omgeving en de volwassene als begeleider. Vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia zijn dit de drie pedagogen. Deze blog gaat over dat kinderen leren van hun omgeving

Kinderen leren van de omgeving waarin zij zich bevinden. Binnen Villa de Buitenkans wordt veel aandacht besteed aan de omgeving. Om kinderen de wereld te laten ontdekken moet er wel iets te ontdekken zijn, daarom hebben we de ruimtes bewust ingericht naar behoeften van kinderen. Het is van belang de inrichting van de omgeving regelmatig te vernieuwen, bijvoorbeeld materialen veranderen of vervangen. Hier worden de kinderen bij betrokken. Kinderen mogen initiatieven inbrengen om de ruimte en projecten die aangeboden worden vorm te geven. Wij zoeken de ruimte ook op, door regelmatig met de kinderen op stap te gaan.

Kijk eens kritisch naar je eigen omgeving. Hoe ziet de ruimte waar je kind speelt eruit? Wat valt er te beleven op kind hoogte? Zijn er dingen waar je kind wel of juist niet mee mag spelen? Zoek je ook regelmatig een andere omgeving op? Het bos, strand, kinderboerderij de winkel? Overal leert je kind steeds meer de wereld om zich heen ontdekken!