Categorie: Geen categorie

maart 29, 2020

Binnen de Buitenkans gaan we ervan uit dat kinderen leren van elkaar, de omgeving en de volwassene als begeleider. Vanuit de Reggio Emilia pedagogiek zijn dit de drie pedagogen. Deze blog gaan we weer in op de volwassene als begeleider. Bij de Buitenkans begeleiden we kinderen in het “samen” leven in een samenleving. De volwassene…

maart 6, 2020

Binnen de Buitenkans gaan we ervan uit dat kinderen leren van elkaar, de omgeving en de volwassene als begeleider. Vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia zijn dit de drie pedagogen. Deze blog gaan we in op de volwassene als begeleider.   De Reggio Emilia benadering is een ‘pedagogiek van het luisteren’, in plaats van een…

februari 26, 2020

Kinderen leren van elkaar. Kinderen bouwen gezamenlijk, in interactie met elkaar aan kennis, interpretaties, theorieën van de werkelijkheid. Door uitwisselingen met elkaar ontstaan er nieuwe ideeën en betekenissen en krijgen de 100 talen vorm. Kinderen leren van elkaar en nemen elkaars ideeën meningsverschillen en imitaties over (Mallaguzi). De volwassenen als begeleider  Kinderen bezitten alle vaardigheden…

februari 11, 2020

Onze wereld is niet hetzelfde als de wereld van onze ouders. Daarom konden ze ons niet laten zien wat we precies nodig hadden. We leerden door ideeën te zien, maar ook door te zien dat ideeën niet de waarheid waren.  Wat laten we onze kinderen zien? Welke ideeën maken zichtbaar wat ze nodig hebben? Hoe…

februari 5, 2020

Kinderen leren door het onderzoeken van hun omgeving en hierin te experimenteren. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf risico’s leren inschatten. Daarom wordt de kinderen geleerd met kleine risico’s om te gaan. Kinderen mogen materialen en hun omgeving onderzoeken. Wel gaat dit binnen kaders vanuit veiligheid. We stellen onszelf de vraag, ‘wat is het…

januari 28, 2020

Wij zien het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling niet als voorbereiding op het leven, maar als het leven zelf. Daarom leren we de kinderen om onderzoekend te zijn en alles om zich heen te bekijken vanuit verschillende perspectieven. Dit alles draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, ontwikkelingsgebieden en veilig en gezond handelen….

januari 14, 2020

Naast het kijken en luisteren naar de honderd talen die het kind heeft om te laten zien wie hij is en wat hij kan, zien wij het als een uitdaging om het kind met zo veel mogelijk talen in aanraking te brengen. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven het kind te omringen met honderd…

januari 8, 2020

Weer een heel nieuw jaar voor de boeg om met de kinderen samen op onderzoek te gaan. Een jaar vol seizoenen, materialen, kleuren om te ontdekken. De wereld om te heen te onderzoeken. En je eigen plek in de wereld en de maatschappij in te nemen. Ieder jaar werken we bij Villa de Buitenkans met…

januari 6, 2020

Om te weten wat een kind nodig heeft, is het voor de volwassenen belangrijk echt te kijken en luisteren naar de kinderen om erachter te komen welke signalen het kind laat zien. De volwassene biedt waar nodig één van de honderd talen aan het kind aan, om erachter te komen wat het kind ervaart, wil…

januari 6, 2020

2020-03-29: Bericht over De drie pedagogen – de volwassene als begeleider 2 2020-03-16: Kinderen van ouders met werkzaamheden in vitaal beroep zijn welkom bij de Buitenkans (zowel Fluessen als B. Falkenaweg). Andere kinderen moeten op basis van de instructie vanuit de overheid ivm Corona tot en met maandag 6 april thuis blijven. Schoolkinderen ontvangen in…